17.05. 2023

Nový kotel na spalování biomasy


Na našem středisku Sušárny Janovice jsme, za pomocí dotací Ministerstva průmyslu a obchodu z Operačního programu - Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - projekt č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023937 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ FIRMY KATR, S.R.O. – KOTEL NA SPALOVÁNÍ BIOMASY, spolufinancovaným Evropskou Unií,dokončili investici nového kotle od firmy MIVOKOR s.r.o.

Jedná se o teplovodní kotel s šamotovou vyzdívkou, typ GREENTECH CS 2500 o celkovém jmenovitém výkonu min. 2500 kW, určený pro spalování dřevní biomasy v plně automatizovaném provozu s dálkovou správou.

Součástí tohoto projektu je také instalace panelů třífázové fotovoltaické elektrárny.

Realizací celého projektu došlo k zefektivnění vytápěcí technologie s možností navýšení kapacit vytápěných objektů, zejména nově vystavěných sušáren přířezů, to vše s nižší spotřebou elektrické energie na provoz. Plakát projektu ke stažení zde.