Dotace

24.03. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - projekt č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023937 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ FIRMY KATR, S.R.O. – KOTEL NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

Zobrazit soubor
02.06. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - projekt č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025305 SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ FIRMY KATR, S.R.O. - Průmyslové odsávání

Zobrazit soubor
09.10. 2023

Státní zemědělský intervenční fond – Žádost o podporu z PRV, projekt reg. č. 22/015/08610/771/000842 Nová technika pro lesní školku a zpracování dříví

Zobrazit soubor