O nás

Společnost KATR byla založena v roce 1991. Vznikla vydražením (v malé privatizaci) pilařského provozu ve Staré Vsi u Rýmařova, který měl v té době již více než stoletou tradici výroby řeziva. Tato původní pila byla založena již v roce 1885 majitelem místního panství, hrabětem Harrachem (František Arnošt Maria Alfred hrabě Harrach z Rohrau a Thannhausenu) na místě bývalé papírny.

Zavedením dvousměnného provozu, postupným investováním a technologickými inovacemi se podařilo dosáhnout výrazných ekonomických výsledků.

Vzhledem k příznivé ekonomické situaci se majitelé společnosti rozhodli posílit soběstačnost a rozšířit nabídku služeb, a tak se v roce 1994 účastnili velké privatizace, kdy postupně začali nakupovat akcie lesní společnosti SILVA SERVIS, která byla jejich strategickým dodavatelem pilařské kulatiny. Tento krok byl nezbytný pro zajištění stability, možnosti navýšení dodávek hlavní suroviny a upevnění pozice společnosti mezi výrobci řeziva.

V roce 1996 v pilařském průmyslu zavládla značná krize. Veškeré finanční zdroje společnosti byly následně použity na nákup akcií společnosti SILVA SERVIS. Ovládnutím společnosti SILVA SERVIS v roce 1998 došlo k navýšení zdrojů pilařské kulatiny.

Do konce roku 2003 tedy společnost KATR postupně nakoupila 99,5 % akcií a v roce 2004 tak převzala jmění lesní společnosti SILVA SERVIS.

Na základě toho vznikla společnost KATR, která v současné době disponuje vlastním pilařským provozem s adjustační linkou, sušárnami řeziva a lesními školkami s vysokou produkcí sazenic díky moderním fóliovníkům s řízenou závlahou. Dále sítí obhospodařování vysoutěžených lesních jednotek (od Staré Vsi, Janovic, Rudy, Šternberku, Krnova i Karlova pod Pradědem), harvesterovou a forwarderovou těžební technologií, mechanizačním střediskem na opravu vlastních nákladních vozidel a automobilů, poskytující servis i pro cizí subjekty, čerpací stanicí pohonných hmot, která je přístupná i pro veřejnost, a v neposlední řadě administrativním zázemím na ústředí společnosti v jejím sídle. 

Sídlo společnosti KATR se nachází na Severní Moravě v okrese Bruntál, poblíž města Rýmařova v obci Stará Ves.